Per aspera ad astra

                      Matemaatika 7. klass

Kordamine (6. klassis õpitu)

Viktoriin 1 [autor Riina Timberg] 

Viktoriin 2 [autor Riina Timberg]

Kahevõitlus [autor Riina Timberg] 

Hariliku murru taandamine (interaktiivne harjutus)

Kuidas teisendada harilikku murdu kümnendmurruks ja protsendiks? (video)

Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks (interaktiivne harjutus)

Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks (interaktiivne harjutus) 

Harilike murdude võrdlemine (mäng) 

Geomeetriliste kujundite ümbermõõdud ja pindalad 

Kolmnurga nurkade suuruste arvutamine 

Kolmnurkade liigitamine, nurgad, ümbermõõt ja pindala 

Ülesandeid 7. klassile (interaktiivsed) 

Protsent

Protsendi mõiste - teisendamine harilikuks murruks ja vastupidi (int akt harjutus) 

Hariliku murru teisendamine protsendiks (interaktiivne harjutus) 

Joonise järgi hariliku murru kirjutamine ja selle väljendamine protsentides (int akt harjutus)

Kümnendmurru teisendamine protsentideks (Interaktiivne harjutus) 

Kõik teisendused protsentidega (interaktiivne harjutus) 

Hariliku murru teisendamine protsendiks (interaktiivne harjutus)

Protsent, harilik murd, joonis (mäng)

Protsent, kümnendmurd, harilik murd (lõbus mäng nö maastiku kujundamisega)

Protsendi leidmine arvust. Terviku leidmine protsendi järgi [Excel, autor mina ise]

Protsentülesanded 1 (HotPot test) [autor Allar Veelmaa] 

Protsentülesanded 2 (HotPot test) [autor Allar Veelmaa] 

Protsentülesanded 3 (HotPot test) [autor Aivar] 

Protsentülesanded 4 [autor Heli Freienthal] 

Ratsionaalarvud

Hulk (esitlus) [autor Külli Nõmmiste]

Arvud klassifitseerimine - arvuhulgad (mäng) 

Arvu absoluutväärtus

Arvu absoluutväärtus (arvutamisega)

Arvu vastandarv

Arvude absoluutväärtus (absolute value) ja vastandarv (opposite)

Arvude järjestamine (leia antud arvude seast väikseim (the least) või suurim (the greatest))

Arvude järjestamine (kliki pallidel, alustades kõige väiksema arvuga pallist ja lõpetades kõige suurema arvuga pallil)

Miksike

Tehted täisarvudega (väike programm) Koostanud Haapsalu G õpetaja (?)

Tehted täisarvudega (Excel) (võib kasutada harjutamiseks ja ka kontrolltööks) Koostanud Mart Oja

Tehted astmetega

Tehted astmetega (inglise keelne õppematerjal näidete varal + testid harjutamiseks)

Mäng "Kuldvillak" (sobib ka võistkondlikuks võistluseks)

Mäng astmete arvutamise peale 

Astendamine. Tehted astmetega 

Mänge astendamise ja ruutjuure võtmisele 

Koordinaattasand

Koordinaattasand meeldetuletuseks (esitlus) [autor Maria Savina]

Kirjuta punkti koordinaadid

Märgi punkt koordinaattasandile ja leia, mis kujund tekkis

Punkti koordinaatide leidmine (mäng)

Punkti märkimine tasandile (mäng) 

Funktsioonid

Interaktiivne komplekt funktsioonide õppimiseks                                                          (koostaja Sirje Pihlap)

Võrdeline seos (esitlus) [autor mina ise] 

Võrdelise seose graafiku omaduste uurimine (Geogebra fail) [autor mina ise]

Lineaarfunktsiooni graafik vs võrdelise seose graafik (Geogebra fail) [autor mina ise] 

Kokkuvõte funktsioonidest. isf  [autor mina ise]

Kokkuvõte funktsioonidest.rtf [autor mina ise]

 

Lineaarvõrrandid

Sarnaste liikmete koondamine [T-algebra, autor mina ise]

Tööjuhend programmile T-algebra "Sarnaste liikmete koondamine" [autor mina ise]

Sarnaste liikmete koondamine 2 [T-algebra, autor mina ise]

Sulgude avamine [T-algebra, autor mina ise] 

Tööjuhend programmile T-algebra "Sulgude avamine"  [autor mina ise]

Sulgude avamine + sarnaste liikmete koondamine [T-algebra, autor mina ise] 

Tööjuhend programmile T-algebra "Sulgude avamine + sarnaste liikmete koondamine"  [autor mina ise]

Avaldiste lihtsustamine (online harjutus)

Võrrandi lahendamine ainult liikmete üleviimisega [T-algebra, autor mina ise]

Võrrandi lahendamine sulgude avamisega [T-algebra, autor mina ise]

Harilikke murde sisaldavate võrrandite lahendamine [T-algebra, autor mina ise]

Võrrandite lahendamine (kõik tüübid) [T-algebra, autor mina ise]

Võrrandite lahendamine (online harjutus) 

 

Tõenäosus ja statistika

Online õppimisülesanne tõenäosuse õppimiseks (inglise keelne) 

Online õppimismäng tõenäosuse õppimiseks (inglise keelne) 

Tõenäosuse arvutamise mäng 

Vali tõenäosusele vastav spinner 

 

 

 

Hulknurgad

Interaktiivne komplekt hulknurkade õppimiseks                                                          (koostaja Elve Vutt Elva Gümnaasium)

Rööpkülik (esitlus) [autor mina ise]

 

"Märka matemaatikat enda ümber" - õpilaskonkurss

Peegeldamine

Võistluse juhend

Tööleht/juhend peegeldamise õpetamiseks programmiga Geogebra